ห้องเรียนนักลงทุน

investor_classroom2024_hero
investor_classroom2024_hero-xs
investor_classroom2024_thumbnail06
investor_classroom2023_icon1 อา. 30 มิ.ย. 2567
เปิดไอเดีย... วางแผนปรับพอร์ตแก้เกมเมื่อโลกเปลี่ยนทิศ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สื่อการเรียนรู้แนะนำก่อนเข้าเรียน

investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media3e-Learning
investor_classroom2024_thumbnail05-edit3
investor_classroom2023_icon1 อา. 26 พ.ค. 2567
เลือกหุ้นปันผลดี น่าช้อนซื้อเข้าพอร์ตลงทุน
อธิป  กีรติพิชญ์

นักลงทุน VI
เจ้าของเพจ นิ้วโป้ง Fundamental VI

สื่อการเรียนรู้แนะนำก่อนเข้าเรียน

investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2024_thumbnail04-edit
investor_classroom2023_icon1 อา. 28 เม.ย. 2567
ถอดรหัสเซียน... จับจังหวะลงทุน
ในยุคตลาดหุ้นผันผวน

พงศ์พัฒน์ ค้ำชู, CMT, CAIA, CISA
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
พีร์ บุญชนะวิวัฒน์
Full-time Trader
เจ้าของเพจ Peace of  Mind Trader

สื่อการเรียนรู้แนะนำก่อนเข้าเรียน

investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media3e-Learning
investor_classroom2024_thumbnail03-Edit
investor_classroom2023_icon1 อา. 31 มี.ค. 2567
สูตรลับ... จับจังหวะซื้อขาย
สร้างโอกาสทำกำไรด้วยกราฟเทคนิค

ธนพร เจียรนัยกุลวานิช
เจ้าของเพจ Stock JourNoey
investor_classroom2024_thumbnail02-edit
investor_classroom2023_icon1 อา. 25 ก.พ. 2567
เปิดไอเดีย... ปรับพอร์ตลงทุน
รับมือตลาดผันผวน
คุณพงษ์ธร ถาวรธนากุล, CFA  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลีฟแคปปิตอล จำกัด  

คุณเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ  
นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

สื่อการเรียนรู้แนะนำก่อนเข้าเรียน

investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media3e-Learning
investor_classroom2024_thumbnail01-edit
investor_classroom2023_icon1 อา. 28 ม.ค. 2567
เข้าใจดอกเบี้ย... กุญแจสำคัญ
บอกทิศทางเศรษฐกิจ
ดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษา
Chief Economist ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงาน Fund Management  บลจ.บัวหลวง จำกัด

สื่อการเรียนรู้แนะนำก่อนเข้าเรียน

investor_classroom2023_icon_media1บทความ
investor_classroom2023_icon_media1e-Learning
investor_classroom2023_icon_media3Clip

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร หรือรายละเอียดการอบรมตามความเหมาะสม


รายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรม

investor_classroom2023_icon_step1
1ลงทะเบียนล่วงหน้า
investor_classroom2023_icon_step2
2รับชม Live! สด
investor_classroom2023_icon_step3
3Check in เข้าร่วมสัมมนา
100 คนแรก ที่ทำครบเงื่อนไข รับฟรี ชุดสื่อความรู้ออนไลน์

กติกาและเงื่อนไข
1. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาล่วงหน้า พร้อมชมสดและ Check in เข้าร่วมสัมมนาในวันงาน 100 คนแรก รับฟรี ชุดสื่อความรู้ออนไลน์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเกิน 100 คน จะพิจารณาจากลำดับเวลาก่อน-หลังในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
2. ชุดสื่อความรู้ออนไลน์ จะถูกจัดส่งให้ผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง e-Mail ที่ได้แจ้งทีมงานไว้ และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3. รายละเอียดและเงื่อนไข รวมถึงการตัดสินให้ของรางวัลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

investor_classroom2022_banner1
investor_classroom2022_banner2