เปิดบัญชีหุ้น ง่ายในง่าย ผ่านออนไลน์แอปพลิเคชัน

icon-eopenaccount-1
สมัครง่าย
ผ่านมือถือ
icon-eopenaccount-2

สะดวก รวดเร็ว
ไม่ต้องเดินทาง

icon-eopenaccount-3

ยืนยันตัวตน
ผ่านช่องทางออนไลน์

FSS

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756

SCBS

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

button-openaccount-18121756

เปิดบัญชีหุ้นบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
SBITO_e-openaccount

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

button-openaccount-18121756
eopen_yuanta_01

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

button-openaccount-18121756
Zcom_e-Open Acc-22073934

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด

button-openaccount-18121756
ASL-22073934

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

button-openaccount-18121756
img-openacc-asiaplus

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

button-openaccount-18121756
MBKET

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
KSS Banner-E-Open-550x290px

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
eopen_ks_01

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
KTZ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

button-openaccount-18121756

KTBST SEC-eopen

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
TNS_investnow2020_02-22074055

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
Online-open-accout-AIRA-22074009

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
e-open-550x290-22074016

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

button-openaccount-18121756
BY Sec

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756

KGI
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
button-openaccount-18121756
eOpen PST

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756

CGSCIMB
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
button-openaccount-18121756
DBSV

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

button-openaccount-18121756

TISCO V2
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
button-openaccount-18121756