เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น

ผู้ใช้งานรับทราบว่า การใช้ข้อมูล รายละเอียด สินค้า หรือบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจมีการอ้างอิงหรือประกอบไปด้วยข้อมูล เนื้อหา หรือซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายดังกล่าว ในการใช้งานข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายดังกล่าวตามที่ระบุดังต่อไปนี้ด้วย

 


S&P

The S&P 500 index and its related values © S&P Dow Jones Indices LLC 2020. All rights reserved. The S&P 500 index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”) and has been licensed for use by the Stock Exchange of Thailand. Standard & Poor’s®, S&P® and S&P 500® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by the Stock Exchange of Thailand. The derivative warrants having S&P 500 index as an underlying asset, listed on the exchange of the Stock Exchange of Thailand are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P or their respective affiliates and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the S&P 500 Index.”