เปิดบัญชีหุ้น ง่ายในง่าย ผ่านออนไลน์แอปพลิเคชัน

Test

4 Tips
เลือกโบรกเกอร์ก่อนเริ่มลงทุนหุ้น

  • ความน่าเชื่อถือ ฐานะทางการเงินมั่นคง ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. 
  • มีบริการด้านการเรียนรู้ ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการวิเคราะห์การลงทุน
  • มีบริการด้านเครื่องมือ ที่เป็นตัวช่วยให้ลงทุนได้ง่าย และแม่นยำ
  • ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุน 
icon-eopenaccount-1
สมัครง่าย
ผ่านมือถือ
icon-eopenaccount-2

สะดวก รวดเร็ว
ไม่ต้องเดินทาง

icon-eopenaccount-3

ยืนยันตัวตน
ผ่านช่องทางออนไลน์

KTX-set-550x290

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

button-openaccount-18121756

SET_OPENAC

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756

MAYBANK 2

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
Banner-SBI

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

button-openaccount-18121756
KS

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
KSS New

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
DAOL เปิดบัญชีอนุพันธ์ออนไลน์_as of 24 Jan 2023

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

button-openaccount-18121756
PST

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756

YUANTA

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

button-openaccount-18121756
เปิดบัญชีหุ้น CGSI -550x290
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
button-openaccount-18121756
Liberator
บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด

button-openaccount-18121756
550x290px

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756

TISCOเปิดบัญชี E-Open 2023_550X290 Setinvestnow
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
button-openaccount-18121756
DBSV

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

button-openaccount-18121756

เปิดบัญชีหุ้นบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
Online-open-accout-AIRA-22074009

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
TNS_investnow2020_02-22074055

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
Zcom_e-Open Acc-22073934

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756
PI eOpen
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) 
button-openaccount-18121756
ASL-หุ้นด่วน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

button-openaccount-18121756
img-openacc-asiaplus

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

button-openaccount-18121756
BY Sec

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756

KGIเมนูบัญชีหุ้นด่วน
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
button-openaccount-18121756
UOBKH เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756

KKPS -เปิดบัญชีหุ้นด่วน

บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

button-openaccount-18121756