ห้องเรียนนักลงทุน

investor_classroom2022_hero
investor_classroom2021_hero_xs

อา. 27 มี.ค. 65


investor_classroom2022_1
หัวข้อ
"มือใหม่หัดเลือกหุ้น ESG เข้าพอร์ต"
สอนโดย
คุณนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร
CFA, FRM, CFP®
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บลจ.ทิสโก้ จำกัด

อา. 24 เม.ย. 65


investor_classroom2022_2
หัวข้อ
"มือใหม่หัดสร้างแผนลงทุนด้วยกองทุนรวม"
สอนโดย
คุณนฤมล บุญสนอง CFP®
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
รองกรรมการผู้จัดการ
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

อา. 29 พ.ค. 65


investor_classroom2022_3
หัวข้อ
"มือใหม่ หัดเทรด DW"

สอนโดย
คุณอรรถนันต์ ปิยเศรษฐ์
หัวหน้าฝ่าย Structured Products 
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

อา. 26 มิ.ย. 65


investor_classroom2022_4
หัวข้อ
"มือใหม่หัดลงทุนต่างประเทศ"

สอนโดย
ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์
นักกลยุทธ์การลงทุน 
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร หรือรายละเอียดการอบรมตามความเหมาะสม


รายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรม


investor_classroom2022_step1
1กดไลค์และแชร์กิจกรรมนี้ 
(ตั้งค่าสาธารณะ)
investor_classroom2022_step2
2เขียนแคปชัน โดนใจที่เรียกรอยยิ้ม
บอกเหตุผลที่เพื่อน ๆ ของคุณ
ต้องมาฟัง Live นี้
investor_classroom2022_step3
3ติด #ห้องเรียนนักลงทุนLive
10 แคปชันที่โดนใจ เรียกรอยยิ้มของทีมงานได้ ก็รับรางวัลไปเลย

กติกาและเงื่อนไข
1. ประกาศรายชื่อเจ้าของแคปชันโดนใจที่เรียกรอยยิ้มจากทีมงานได้มากที่สุด 10 ท่านแรก เป็นผู้ได้รับรางวัล หลังจบ Live  
2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลด้วยตนเองจากทีมงาน พร้อมแจ้งอีเมลใน Inbox ของเพจ ภายในวันงาน ก่อนเวลา 13:00 น. ถ้าเกินจากเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์
3. e-voucher จะถูกจัดส่งให้ผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง e-Mail ที่ได้แจ้งทีมงานไว้ และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. รายละเอียดและเงื่อนไขการพิจารณาตัดสินการได้รับรางวัลเป็นไปตามที่ตลท. กำหนดเป็นการภายใน และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกติกา และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม อีกทั้งของรางวัลได้ตามเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินการให้รางวัลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สุด

investor_classroom2022_banner1
investor_classroom2022_banner2