รู้จัก SET Index

group-4

SET Index  หรือ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ

คือ ดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด ซึ่งตัวเลขที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละวันเป็นเหมือนตัวชี้วัดให้นักลงทุนเห็นว่าภาพรวมของตลาดหุ้นในวันนั้นๆ เป็นเช่นไร 

bitmap@2x
group-7
image-stock-28

หากดัชนีปรับเพิ่มขึ้น เป็นสีเขียว เท่ากับว่ามูลค่าตลาดรวมวันนี้เพิ่มขึ้น จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า แต่ในทางกลับกันหากดัชนีปรับตัวลดลงหรือเป็นสีแดง ก็สะท้อนว่า ราคาหุ้นหรือมูลค่าตลาดรวมวันนี้ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า 

อย่างที่บอกไปแล้วว่า SET Index คือ การเคลื่อนไหวราคาหุ้นส่วนใหญ่ ดังนั้นอาจมีหุ้นบางตัวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงสวนทางกับหุ้นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน 

นอกจากดัชนี SET Index แล้ว ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดัชนีอีกมากมาย เช่น 

SET50


ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 50 ตัวแรก

ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุด เป็นกลุ่มที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงที่สุด นักลงทุนนิยม เพราะเป็นกลุ่มธุรกิจแถวหน้าในไทย 

SET100


ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 100 ตัวแรก

ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุด มีสภาพคล่องสูง หุ้นกลุ่มนี้จะอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางที่เติบโตสูง มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ 

SETHD


ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 30 ตัว

ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง สภาพคล่องการซื้อขายอยู่ในเกณฑ์ดี มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะต้องมีนโยบายจ่ายเงินปันผลมากกว่า 85% ของกำไรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นที่นิยมของนักลงทุนที่ชื่นชอบหุ้นปันผล 

sSET


ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่อยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100

ซึ่งเป็นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในลำดับที่ 90% ขึ้นไป แต่จะไม่เกินลำดับที่ 98% สภาพคล่องในการซื้อขายสูงสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด  

SETTHSI


ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI)

ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโดดเด่นด้าน ESG โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

SETWB


ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 30 ตัว ใน 7 หมวดธุรกิจที่โดดเด่น

นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัว GDP นำมาสู่การสร้างรายได้แก่คนในประเทศ  

SETTRI


ดัชนีผลตอบแทนรวมที่คิดจากผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุน

ทั้งเงินปันผล (Dividend) ส่วนต่างราคา (Capital Gain / Loss) และสิทธิในการจองซื้อหุ้น (Right) ซึ่งแตกต่างจากดัชนีทั่วไปที่สะท้อนเฉพาะผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา 

mai


ดัชนีสะท้อนภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

โดยเป็นหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก หรือ SME รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการเติบโตสูง แต่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในระดับที่ต่ำ และมีสภาพคล่องการซื้อขายที่น้อยเช่นกัน  

จะเห็นว่า... ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำดัชนีราคาหลักทรัพย์ไว้มากมายหลายดัชนีด้วยกัน ซึ่งแต่ละดัชนีจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าตลาดของหุ้นในแง่มุมที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยรายชื่อหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนทุก 6 เดือนเพื่อให้ดัชนีสะท้อนสถานการณ์การลงทุนที่เกิดขึ้น