หุ้นถูก หุ้นแพง ดูยังไงนะ?

โดย SET  
5.009k views
หุ้นถูก หุ้นแพง ดูยังไงนะ? หนึ่งในวิธีการที่เป็นที่นิยมในการวิเคราะห์ความถูกแพงของหุ้น คือการใช้ PE Ratio หรือ อัตราส่วนราคาหุ้นเทียบกับกำไรต่อหุ้น เราควรวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบ ค่า P/E ปัจจุบันกับ P/E ในอดีตของหุ้นตัวนั้น, P/E ของบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ P/E เฉลี่ยของอุตสาหกรรมและตลาด รวมถึงวิเคราะห์ดูสามารถในการดำเนินงาน และการเติบโตของธุรกิจโดยรวมร่วมด้วย เพื่อให้ได้หุ้นดี ราคาถูกมาครอบครอง
แท็กที่เกี่ยวข้อง: