3 สวัสดิการสุขใจวัยเกษียณ

โดย SET  
227 views
สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนจะได้รับจากการทำงาน นอกจากเงินเดือน โบนัส และการขึ้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังมีสวัสดิการอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่ง และความสุขในวัยเกษียณให้เราได้ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนประกันสังคม และค่าชดเชยตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน หากศึกษาและวางแผนการออมให้ดี ซึ่งจะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เกษียณสบายได้แน่นอน
แท็กที่เกี่ยวข้อง: