ETF: กองทุนที่เหนือกว่ากองทุนทั่วไป | 3 Minutes with Investment Guru

โดย SET  
1.011k views
ETF คือกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ซื้อขายได้เหมือนหุ้น เรียกได้ว่าเป็นการนำข้อดีของกองทุนมาผสมกับหุ้น กลายเป็นกองทุนที่เหนือกว่ากองทุนทั่วไป เพราะมีความคล่องตัว ซื้อขายง่าย และต้นทุนต่ำ
แท็กที่เกี่ยวข้อง: