จัดการหนี้สไตล์มนุษย์เงินเดือน | 3 Minutes with Investment Guru

โดย SET  
586 views
อย่าสร้างหนี้เกินตัว เงินเดือนมีไว้สร้างฐานะ ไม่ควรหมดไปกับการชำระหนี้ มนุษย์เงินเดือนจึงต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม
แท็กที่เกี่ยวข้อง: