โดนลดเงินเดือน เงินไม่พอใช้ ลด / เลื่อน หรือหยุดส่งเงินสะสมใน PVD ดีหรือไม่? | PVD Space EP.2

โดย SET  
821 views
โดนลดเงินเดือน เงินไม่พอใช้ จะลด/เลื่อน หรือหยุดส่งเงินสะสมใน PVD ดีหรือไม่?
เรียนรู้วิธีบริหารจัดการ PVD ให้พร้อมรับมือกับภาวะวิกฤติ และมีเงินออมพอใช้ยามเกษียณ แค่นี้…ชีวิตปัจจุบันก็ดี แก่ไปก็มีความสุข!
แท็กที่เกี่ยวข้อง: