ภาวะตลาดขาลง ปรับปรุงพอร์ตการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) อย่างไร? | PVD Space EP.9

โดย SET  
692 views
ภาวะตลาดขาลง จะปรับปรุงพอร์ตการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) อย่างไร?
เรียนรู้วิธีการปรับพอร์ต เมื่อสภาวะแวดล้อมในการลงทุนเปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเกษียณสุขได้อย่างที่ฝันไว้
แท็กที่เกี่ยวข้อง: