รู้หรือไม่! ทำไมต้องปรับพอร์ตการลงทุนใน PVD? | PVD Space EP.8

โดย SET  
126 views
รู้หรือไม่! ทำไมต้องปรับพอร์ตการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มาเรียนรู้วิธีการปรับพอร์ตให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับเป้าหมายการออมระยะยาวของตนเอง ถึงเวลาทบทวนสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคุณกันแล้ว
แท็กที่เกี่ยวข้อง: