มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ETF หรือ iNAV คืออะไร | การลงทุนใน ETF EP.6

โดย SET  
20 views
iNAV ย่อมาจาก Indicative Net Asset Value ซึ่งเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดของกองทุนโดยแสดงเป็นมูลค่าต่อหน่วยโดยจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเห็นราคาที่แท้จริงของกองทุนในช่วงเวลาทำการซื้อขาย โดยปกติแล้วราคา ETF และราคา iNAV มีราคาเท่าเทียมกันหรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจได้ว่าราคา ETF ถูกหรือแพงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกองทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง: