รับหุ้น IPO แบบไหนสะดวกที่สุด?

โดย SET
5 Min Read
29 มกราคม 2564
20.006k views
thumbnail 1200x660 setinvestnow
Highlights
การนำหุ้นสามัญเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จะเป็นวิธีที่สะดวกในการซื้อขายที่สุด ยิ่งหากท่านต้องการซื้อขายในวันแรกของการซื้อขายในตลาดรอง (First Day Trading) วิธีนี้ลดปัญหาใบหุ้นสามัญถึงมือล่าช้าหรือสูญหาย และสะดวกที่สุดเพราะไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอกสารการโอนเมื่อต้องการขายจะขายได้ทันที

IPO หรือ Initial Public Offering คือ การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

 

ประชาชนที่จองซื้อหุ้น IPO และได้รับการจัดสรร สามารถเลือกรับหุ้นสามัญได้ 3 วิธีคือ

  1. เลือกรับเป็นเป็นใบหุ้นสามัญ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
  2. ฝากหุ้นสามัญไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด” หรือ “TSD” ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
  3. นำหุ้นสามัญเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ 

แล้ววิธีไหนที่จะสะดวกที่สุด และง่ายต่อการซื้อขาย

 

วิธีที่หนึ่ง เลือกรับเป็นใบหุ้นสามัญจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้ลงทุนจะต้องระบุที่อยู่ในการจัดส่งที่ชัดเจน การซื้อขายจะทำกันเองระหว่างผู้ซื้อ (ผู้รับโอน) และผู้ขาย (ผู้โอน) โดยการลงชื่อผู้โอน และผู้รับโอนด้านหลังใบหุ้นนั้น

 

วิธีที่สอง ฝากหุ้นสามัญไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” หรือ “TSD” ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) การซื้อขาย (โอนหุ้นสามัญ) ทำได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

วิธีที่สาม เหมาะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สิ่งที่ท่านต้องรู้คือ เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน (สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน) และระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่สังกัดของเลขที่บัญชีซื้อขาย เมื่อได้รับจัดสรร หุ้นสามัญจะเข้าพอร์ตของท่านสามารถซื้อขายได้ ผ่านช่องทางการซื้อขายของท่านที่มีอยู่ เช่น โปรแกรม Settrade Streaming ฯลฯ

 

จะเห็นได้ว่า ท่านสามารถเลือกรับหุ้น IPO ในรูปแบบที่หลากหลาย แต่วิธีที่สามจะเป็นวิธีที่สะดวกในการซื้อขายที่สุด ยิ่งหากท่านต้องการซื้อขายในวันแรกของการซื้อขายในตลาดรอง (First Day Trading) วิธีนี้ลดปัญหาใบหุ้นสามัญถึงมือล่าช้า หรือสูญหาย (วิธีรับที่หนึ่ง) และสะดวกที่สุดเพราะไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอกสารการโอนเมื่อต้องการขายจะขายได้ทันที (วิธีที่หนึ่ง และสอง ต้องดำเนินการโอนเสียก่อน)

 

การมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จึงช่วยในเรื่อง ‘ความสะดวก’ และ ‘ลดปัญหาใบหุ้นสามัญสูญหาย’ สำหรับผู้ลงทุนที่เลือกรับใบหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ (วิธีที่หนึ่ง) หรือฝากหุ้นสามัญไว้กับ “TSD” (วิธีที่สอง) ท่านสามารถโอนหุ้นสามัญเข้าพอร์ตได้ภายหลัง หากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ คลิกเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ได้ที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) งานรับฝากหลักทรัพย์ คลิก

ตรวจสอบรายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ คลิก

ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียน คลิก

 

 

229564
แท็กที่เกี่ยวข้อง: