10 พฤติกรรม... ลงทุนแบบนี้มีชัยไปกว่าครึ่ง

โดย SET
3 Min Read
1 มกราคม 2564
3.793k views
TSI_Article_038_Inv_Thumbnail
Highlights
ใครๆ ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนได้ หากมีพฤติกรรมการลงทุนที่ดีและมีวินัยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งพฤติกรรมที่ดีนั้นประกอบไปด้วย 10 ข้อที่นักลงทุนควรสำรวจและเปลี่ยนตัวเอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น

เชื่อหรือไม่... เราก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนได้ เพียงรู้จักสร้างนิสัยการลงทุนที่ดีและมีวินัยในการลงทุน โอกาสทำกำไรจากการลงทุนก็ไม่ใช่เรื่องยาก


ลองมาดู 10 พฤติกรรมการลงทุนที่เพิ่มโอกาสในการทำกำไร ซึ่งจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า... เราควรมีวิธีการลงทุนแบบไหนในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ

  1. ศึกษาหาความรู้ก่อนการลงทุน

 เหมือนที่เค้าว่ากันว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”  ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มลงทุน เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้ดี ทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น กองทุนรวม อนุพันธ์ ฯลฯ รวมไปถึงวิธีการซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกลงทุนในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดและสามารถซื้อขายได้อย่างถูกวิธี

:: Tips การลงทุน ::
นักลงทุนสามารถศึกษาหาความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ ทั้งหุ้น กองทุนรวม และอนุพันธ์ อย่างเป็นระบบได้ฟรี!! ที่ SET-e Learning ซึ่งมีหลักสูตรต่างๆ ให้เรียนรู้กว่า 40 หลักสูตร >> คลิกที่นี่

  1. กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ

“อย่าใส่ไข่ ในตระกร้าใบเดียว” เป็นคำพูดที่เปรียบเปรยได้ดีเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยง ซึ่งในแง่ของการลงทุนเราควรมีการกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุนรวม ทองคำ เพราะหากในปีใดที่สินทรัพย์หนึ่งสร้างผลตอบแทนได้แย่ ก็ยังมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์อื่นมาชดเชยได้ ทำให้ผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนโดยรวมไม่เสียหายมากนัก

:: Tips การลงทุน ::
หากใครยังไม่มีแนวทางในการกระจายการลงทุนหรือจัดสรรพอร์ต เราสามารถใช้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ มาเป็นแนวทางในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้เบื้องต้น ถ้าอยากรู้ว่าเราควรจัดพอร์ตแบบไหน >> คลิกที่นี่

  1. กำหนดแนวทางการลงทุนไว้ล่วงหน้า

เราควรเขียนแผนหรือแนวทางการลงทุนไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะลงทุนจริง เช่น กำหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ประเภทสินทรัพย์ ระยะเวลา จำนวนเงินที่จะใช้ลงทุนแต่ละครั้ง เป็นต้น การเขียนแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้าจะเป็นตัวช่วยกำหนดทิศทางการลงทุนให้เราสามารถเดินตามไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง แต่ก็อย่าลืมว่า... ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนอยู่เสมอ เพราะหากมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ก็จะต้องปรับแผนให้สอดคล้องตามไปด้วย

  1. กำหนดระดับอัตราผลขาดทุนที่ยอมรับได้จากการลงทุน

การกำหนดอัตราผลขาดทุนที่ยอมรับได้ หรือเรียกว่า จุด Stop Loss จะช่วยคุมต้นทุนและจำกัดความเสี่ยงที่เงินลงทุนจะหดหายไปได้มาก เช่น ยอมขาดทุนที่ 1% – 5% แล้วจะตัดใจขายสินทรัพย์นั้นทิ้งทันที ซึ่งการกำหนดจุดขาดทุนจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากหรือน้อยเพียงใด

:: Tips การลงทุน ::

สำหรับคนที่ลงทุนในหุ้นและเป็นมือใหม่มากๆ ไม่รู้จะตั้งจุด Stop Loss อย่างไรดี อยากได้ตัวช่วยเจ๋งๆ ปัจจุบัน Settrade Streaming มีฟังก์ชันที่ชื่อว่า “Settrade Conditional Order” ที่สามารถตั้งคำสั่งเพื่อ Take Profit หรือ Cut Loss ไว้ล่วงหน้า เมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นจริง บอกลาปัญหานั่งเฝ้าหน้าจอไปเลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

  1. มีวินัยในการลงทุน

ความมีวินัยเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ ดังนั้น ถ้าอยากให้การลงทุนสำเร็จตามที่ตั้งใจก็ต้องมีวินัย ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

  1. ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิคเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

พิจารณาภาวะเศรษฐกิจ การเมือง อุตสาหกรรม บริษัทที่ลงทุน และภาวะตลาดหลักทรัพย์โดยรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน และอย่าลืมใช้ปัจจัยเทคนิคมาช่วยในการจับจังหวะลงทุน

  1. ทยอยซื้อหลักทรัพย์

ในช่วงตลาดขาขึ้น ควรมีการทยอยซื้อหลักทรัพย์เป็นช่วงๆ หรือที่เรียกว่าการแบ่งไม้ซื้อ และไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยจนเกินไป เพราะนอกจากจะทำให้การลงทุนเป็นไปแบบไม่มีแบบแผนแล้ว ยังทำให้เสียค่าธรรมเนียมการซื้อขายมากโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

  1. มีรูปแบบในการซื้อขายหลักทรัพย์

เราควรกำหนดรูปแบบการขายหลักทรัพย์ตามเหตุผลที่ซื้อ เช่น หากใช้ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์ช่วงที่เข้าซื้อ ตอนที่จะขายก็ควรขายเพราะปัจจัยพื้นฐานของหุ้นนั้นเปลี่ยนเช่นเดียวกัน หรือคนที่ใช้ปัจจัยเทคนิคอาจจะกำหนดวิธีซื้อขายโดยซื้อหุ้นตามแนวเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) และขายหุ้นตามแนวต้านหรือเมื่อหลุดแนวรับ เป็นต้น

  1. บันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ

 หลายคนมองว่าการบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสิ่งที่เสียเวลาและไร้ประโยชน์ แต่ในความเป็นจริง การที่เราบันทึกการซื้อขายเป็นประจำ จะทำให้เราเห็นพฤติกรรมการลงทุนของตนเองว่า แท้จริงแล้วสไตล์การลงทุนที่ผ่านมาเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งใจไว้หรือไม่ และทำให้เห็นข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ควรเรียนรู้ไว้เผื่อการลงทุนในครั้งถัดไป

  1. ติดตามข้อมูลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

ติดตามข้อมูลของบริษัทที่ลงทุนและคาดว่าจะลงทุน รวมถึงสภาวะตลาดเป็นประจำเพื่อให้ตัดสินใจซื้อขายได้ทันท่วงที หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับหุ้นของบริษัทที่เราลงทุน

TSI_Article_038_Inv_10 พฤติกรรม... ลงทุนแบบนี้มีชัยไปกว่าครึ่ง_01

หมายเหตุ : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนเหล่านี้จากนักลงทุนรายย่อยที่ได้กำไรและขาดทุนจากการลงทุนมากกว่า 15%


“ตอนนี้คุณมีครบทั้ง
10 พฤติกรรมการลงทุน ที่จะเพิ่มโอกาสทำกำไรให้กับคุณแล้วหรือยัง?”

แท็กที่เกี่ยวข้อง: