Buy Now, Pay Later รูปแบบใหม่ของการใช้จ่าย

โดย เจษฎา เจริญสันติพงศ์ Assistant Manager Branch Banking Client Marketing บลจ.ธนชาต
3 Min Read
7 มกราคม 2565
5.505k views
PF_Buy Now, Pay Later รูปแบบใหม่ของการใช้จ่าย_Thumbnail
Highlights

แนวคิดบริการ Buy Now, Pay Later หรือ ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง คือ ผู้บริโภคสามารถซื้อของที่ต้องการได้ทันที ขณะเดียวกันก็มีเวลาเพิ่มขึ้นในการชำระเงิน อีกทั้งมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำหรือไม่มีเลยถ้าชำระเงินคืนตามกำหนด จึงเป็นบริการที่ดีและมีประโยชน์กับผู้ที่มีวินัยทางการเงิน แต่สำหรับผู้ที่รู้ว่าตัวเองอาจไม่สามารถหาเงินไปชำระได้ตามกำหนดอาจต้องชะลอการใช้บริการจนกว่าจะแน่ใจว่าตัวเองมีความสามารถในการชำระหนี้ ที่สำคัญอาจเหมาะกับการใช้บริการรูปแบบอื่น ๆ จึงควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละบริการก่อนเสมอ

ถ้าเอ่ยถึง Buy Now, Pay Later หรือ ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง ปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังกลายเป็นกระแสหลักทางการเงินของโลกและว่ากันว่าจะมาทดแทนบัตรเครดิตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ส่วนในประเทศไทยก็เริ่มมีผู้เปิดดำเนินธุรกิจ Buy Now, Pay Later กันแล้ว

 

บริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง ภาษาทางการ คือ ข้อตกลงทางการเงินที่อนุญาตให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดในครั้งเดียว ถ้าพูดแบบนี้แปลว่าไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรและไม่ต่างจากการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครติด แต่ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปไกลอย่างรวดเร็วและเกิดธุรกิจรับชำระเงิน เช่น PayPal ทำให้บรรดาฟินเทคหลายรายย่างก้าวเข้ามาทำธุรกิจซื้อก่อน จ่ายทีหลัง

 

ลักษณะการให้บริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง คือ บริการการเงินที่จุดขาย (Point of Sale Financing : POS) โดยจะอนุมัติให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการก่อน หลังจากนั้นค่อยผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการเป็นขั้นตอนถัดไป ซึ่งลูกค้าจะสามารถใช้บริการนี้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในขั้นตอนของการชำระเงิน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของเส้นทางการบริโภคของลูกค้า (Customer Journey)

 

แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีเงื่อนไขของบริการซื้อก่อน จ่ายทีหลังแตกต่างกัน แต่หลักการทำงานเบื้องต้นโดยรวมจะมีกระบวนการ ดังนี้

  1. ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าปลีกที่ผู้ให้บริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง เข้าเป็นพาร์ทเนอร์ด้วย
  2. เมื่อซื้อสินค้าและบริการแล้ว ถ้าต้องการใช้บริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง ก็เลือกผ่านโหมดการชำระเงิน “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง”
  3. ลูกค้ารอตรวจสอบข้อมูล ถ้าผ่านการอนุมัติระบบจะแจ้งให้ทราบภายในไม่กี่นาที
  4. หลังจากลูกค้าทราบผลแล้วอาจจะต้องชำระเงินเบื้องต้นบางส่วน เช่น 25% ของราคาสินค้าโดยรวม ส่วนที่เหลือก็สามารถเลือกผ่อนชำระเป็นงวด เช่น รายเดือน รายไตรมาส และสามารถโอนเป็นเงินสด ผ่านเช็ค หรือจะตัดจากบัตรเครดิตก็ได้

 

แม้ว่าทั้งบริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง และบริการบัตรเครดิตจะเกี่ยวข้องกับการชำระเงินในอนาคต แต่เมื่อใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้าจะต้องชำระเงินขั้นต่ำในแต่ละงวดตามที่เจ้าของบัตรกำหนด แปลว่าจะต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจ่ายหนี้ครบจำนวน (ยกเว้นกรณีที่ชำระเงินเต็มจำนวนและตรงตามกำหนดวันนัดชำระก็จะไม่เสียดอกเบี้ย) แต่จุดเด่นของบริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง ที่เริ่มดึงดูดผู้บริโภคได้มากกว่าบัตรเครดิต คือ ไม่มีการเก็บดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มเติม ยกเว้นหากลูกค้าชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดเวลาก็จะถูกค่าปรับ แต่ค่าปรับก็จะมีอัตราที่ต่ำกว่าการใช้บัตรเครดิต และที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือ การขออนุมัติใช้บริการ มีความสะดวก รวดเร็วกว่าการขออนุมัติเปิดบัตรเครดิต กล่าวคือ ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลัง เพียงแค่ใช้ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ก็สามารถใช้บริการได้ทันที

 

ถึงแม้บริการซื้อก่อน จ่ายทีหลังจะเอื้อให้การจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกสบาย แต่ก่อนจะใช้บริการต้องศึกษาข้อควรระวัง ดังนี้

  • เข้าใจเงื่อนไขการชำระคืนก่อนใช้บริการ โดยในการใช้บริการแต่ละครั้งผู้ให้บริการจะมีเงื่อนไขที่อาจไม่เหมือนกัน เช่น ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ไม่มีสิทธิพิเศษ และค่าธรรมเนียมปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เป็นต้น
  • หากชำระเงินล่าช้าไม่ตรงเวลา ประวัติการชำระเงินจะถูกรายงานไปยังเครดิตบูโร ซึ่งส่งผลเสียต่อประวัติเครดิตในอนาคต
PF_Buy Now, Pay Later รูปแบบใหม่ของการใช้จ่าย_01

จะเห็นได้ว่าแนวคิดบริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง คือ ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันที ขณะเดียวกันก็ยังมีเวลาเพิ่มขึ้นในการชำระเงินคืน จึงดึงดูดใจผู้ที่ต้องการใช้บริการที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในครั้งเดียว ที่สำคัญไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสูงในการผ่อนชำระ

 

แต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ หากใช้บริการซื้อก่อน จ่ายทีหลังแล้วไม่สามารถชำระเงินคืนได้ตามที่กำหนด ถึงแม้ค่าปรับจะค่อนข้างต่ำ แต่อาจหมายถึงการเสียประวัติทางการเงิน และยิ่งหากไม่มีวินัยทางการเงินย่อมทำให้กลายเป็นหนี้สินท่วมหัวในระยะยาวได้


สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และสามารถต่อยอดความมั่งคั่งไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติม ผ่าน e-Learning หลักสูตร “เงินทองต้องวางแผน” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่

 

หรือผู้ที่สนใจ เรียนรู้ข้อดีและข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิต การใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงกรณีศึกษาของคนเป็นหนี้บัตรเครดิต พร้อมทั้ง แนะนำการใช้บัตรเครดิตเพื่อต่อยอดเงินออม สามารถเรียนรู้เพิ่มเติม ผ่าน e-Learning หลักสูตร “ชีวิตดี๊ดี…เลือกใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาด” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง: