ลงทุนอย่างยั่งยืน กระแสหลักการลงทุนระดับโลก

โดย ฐิติเมธ โภคชัย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 Min Read
5 ตุลาคม 2564
2.899k views
Inv_ลงทุนอย่างยั่งยืน กระแสหลักการลงทุนระดับโลก_Thumbnail
Highlights

การลงทุนอย่างยั่งยืน เป็นเทรนด์การลงทุนที่กำลังเป็นกระแสหลักของโลก เหมาะกับการลงทุนที่มีเป้าหมายเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนของพอร์ตลงทุนได้…มาดูกันว่าเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืนนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไร และมีธีมการลงทุนอะไรที่น่าสนใจบ้าง

การลงทุนอย่างยั่งยืนในสหรัฐอเมริกาช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการลงทุนทั่วไป โดยดัชนี Morningstar U.S. Sustainability Index ให้ผลตอบแทน 8.8% สูงกว่า Morningstar U.S. Large-Mid Cap Index ที่ทำได้ 8.5%

 

นอกจากตัวเลขผลตอบแทนดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับความสนใจมากขึ้น เม็ดเงินการลงทุนที่กำลังเติบโต รวมถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการลงทุน ไปจนถึงการออกเกณฑ์โดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้ามามีส่วนส่งเสริมให้การลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) ยังคงมีศักยภาพในการเติบโต

 

“การลงทุนในธีมที่เป็นเทรนด์ของโลกจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ และเทรนด์หนึ่งที่สำคัญ ก็คือ เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดเป้าหมาย (Sustainable Development Goals) ไว้ 17 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดปัญหาความยากจน ปกป้องโลก และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก 193 ประเทศทั่วโลก และมีเม็ดเงินลงทุนมหาศาล โดยตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ 90 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ถือเป็นธีมการลงทุนแห่งอนาคตที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจทั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนี้มีโอกาสเติบโตที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว” สุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี กล่าว

 

สุภาพร ยกตัวอย่างธีมการลงทุนหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ได้แก่ ธีมสภาวะอากาศ (Climate) เช่น พลังงานสะอาด การจัดการทรัพยากร การรีไซเคิล ระบบการเดินทางและขนส่ง เป็นต้น ต่อมาเป็นธีมสุขภาพที่ครอบคลุมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และธีมการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมในสังคม เช่น การศึกษาและการจ้างงาน ความมั่นคงทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน เป็นต้น

 

“ขอแนะนำให้นักลงทุนเริ่มต้นลงทุนผ่านกองทุนรวมยั่งยืน ซึ่งกองทุนจะมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี ผ่านการลงทุนที่ส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมและสังคม โดยผู้จัดการกองทุนจะสร้างพอร์ตการลงทุนจากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกบนมุมมองการเติบโตในระยะยาว ด้วยการลงทุนในบริษัทคุณภาพดีทั่วโลก ที่ผู้บริหารคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ถือหุ้น แต่รวมถึงพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้คนในสังคมโดยรอบ รวมถึงต้องมีระดับราคาที่เหมาะสม จึงช่วยสร้างความยั่งยืนและการเติบโตในระยะยาว” สุภาพร อธิบาย

 

ข้อมูลจาก Morningstar Direct ระบุว่า สิ้นไตรมาส 2 ปี 2564 มีกองทุนรวมยั่งยืนในประเทศไทยจำนวน 48 กอง (มีกองทุนเปิดใหม่ 5 กองทุน) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมประมาณ 56,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.5% จากปี 2563 ที่ผ่านมา โดยในรอบครึ่งปีแรกของปี 2564 มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิแล้วกว่า 24,000 ล้านบาท

 

แม้ว่าการลงทุนอย่างยั่งยืน ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนที่ดีได้ แต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนของพอร์ตลงทุนได้ อีกทั้งการลงทุนอย่างยั่งยืนกำลังเป็นเทรนด์การลงทุนในระยะยาวที่กำลังเติบโตมากขึ้น ดังนั้น อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่นักลงทุนควรเริ่มหันมาศึกษาและสนใจการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยสามารถศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนด้วยหุ้นยั่งยืน ผ่านห้องเรียนนักลงทุน Live ! หลักสูตร “รอบรู้ลงทุนหุ้น ESG ฉบับมือใหม่” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่

 

หรือดูรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ปีล่าสุด >> คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ : บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

แท็กที่เกี่ยวข้อง: