รู้จักกับ DRx

โดย ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
2 Min Read
2 กันยายน 2565
7.667k views
Final Thumbnail รู้จัก DRx-01
Highlights

DRx หรือ Fractional DR เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับผู้ออก DRx พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ๆ

กรุงเทพธุรกิจ : Future World
ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์
รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด
และ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 

DRx หรือ Fractional DR เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับผู้ออก DRx พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีเงินลงทุนมากนัก ให้สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นยอดนิยมในต่างประเทศได้ง่าย สะดวก ใช้เงินลงทุนน้อย โดย DRx จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เร็วๆ นี้ บทความนี้จึงขอนำรายละเอียดที่ผู้ลงทุนควรต้องรู้ก่อนซื้อขาย DRx มาเล่าให้ฟัง

DRx หรือชื่อเต็มๆ คือ DR Extra Small เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ผู้ออก DRx (Issuer) ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วมาเก็บรักษาไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินจากนั้นก็ออก DRx ซึ่งเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าวมาเสนอขายให้กับผู้ลงทุนไทย ผู้ลงทุนใน DRx จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น Capital Gain หรือ เงินปันผล เสมือนลงทุนหุ้นหรือหน่วยลงทุนต่างประเทศผ่านผู้ออก DRx ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ทั้งนี้ DRx มีจุดเด่นที่สามารถลงทุนได้ด้วยเงินจำนวนไม่สูง โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งเป็นจำนวนเงินบาท เช่น 500 บาท หรือสามารถซื้อขาย DRx แบบไม่ต้องเต็มหน่วยหรือเป็นเศษของหน่วย DRx   

เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ขอยกตัวอย่างกรณีผู้ออกไปซื้อหุ้น Apple ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มาเก็บไว้กับผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและออก DRx ที่อ้างอิงกับหุ้น Apple มาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีนี้ ผู้ลงทุนไทยสามารถซื้อขาย DRx ของหุ้น Apple ได้ในตลาดหุ้นไทย แต่ให้ผลเสมือนกับการนำเงินไปซื้อหุ้น Apple โดยตรงในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยผลตอบแทนจากการลงทุนใน DRx ที่อ้างอิงกับหุ้น Apple นั้นจะประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่หุ้น Apple ให้กับผู้ถือหุ้น (อาจมีค่าธรรมเนียมในการจัดการหรือนำส่งผลประโยชน์ ซึ่งจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน) และผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของราคา DRx ทั้งนี้ ในการซื้อขาย DRx ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อมาลงทุน เช่น หุ้น Apple ที่ปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 170 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น (ประมาณ 6,100 บาทต่อหุ้น) แต่จะสามารถลงทุนตามจำนวนเงินที่กันไว้ลงทุนได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 500 หรือ 1,000 บาท หรือซื้อขายเป็นสัดส่วนของจำนวนหน่วย DRx ที่ต้องการลงทุน เช่น 0.20 DRx เป็นต้น

ในด้านราคาซื้อขายนั้น แม้ว่าราคาของหุ้นอ้างอิงที่ผู้ออกซื้อมาเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ออก DRx จะเป็นราคาในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ แต่ราคาเสนอซื้อขายของ DRx ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นเงินบาท ซึ่งราคา DRx ที่เป็นเงินบาทจะสะท้อนราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในช่วงนั้น รวมถึงต้นทุนทางการเงินของผู้ออก แต่โดยทั่วไปแล้วราคาของ DRx ก็จะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลราคาของหุ้นในต่างประเทศที่ DRx นั้นอ้างอิงมาประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ เวลาการซื้อขาย DRx จึงกำหนดให้สอดคล้องกับเวลาการซื้อขายของหุ้นในต่างประเทศ เช่น หาก DRx อ้างอิงกับหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ DRx นั้นก็จะเปิดซื้อขายในช่วงกลางคืน (20:00 น. จนถึง 4:00 น. ของวันถัดไป) เป็นต้น

สำหรับวิธีการซื้อขาย DRx นั้น จะเหมือนกับการซื้อขายหุ้นในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เรียกว่าวิธีจับคู่แบบอัตโนมัติ แต่ประเภทของคำสั่งจะมีเพียง
(1) Market Order ซึ่งก็คือคำสั่งที่ให้จับคู่ซื้อขาย ณ ราคาที่ดีที่สุดในตลาดทันที ไม่ตั้งรอ และ
(2) Limit Order เป็นคำสั่งแบบที่ระบุราคาที่ต้องการ ทั้งนี้ สิ่งที่แตกต่างจากหุ้นอื่นทั่วไป คือ หากส่งคำสั่งไปแล้วและยังไม่ได้รับการจับคู่ คำสั่งซื้อขายของ DRx จะอยู่ในระบบจนกว่าจะมีการยกเลิกแม้ว่าจะข้ามวันก็ตาม (Good-Till-Cancel)
เพื่อความสะดวกของผู้ลงทุน แต่ในอีกมุมหนึ่งผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบดูว่าคำสั่งซื้อที่ค้างไว้ยังเหมาะสมหรือไม่ โดยสามารถยกเลิกออกไปได้หากไม่ต้องการ

นอกจากนี้ ช่วงของการเคลื่อนไหวราคาสูงสุดต่ำสุดในแต่ละวันที่เรียกว่า Ceiling กับ Floor ก็จะแตกต่างจากหุ้นทั่วไปที่ราคาจะขยับขึ้นลงได้ไม่เกิน 30% ของวันก่อนหน้า แต่สำหรับ DRx นั้น เนื่องจากราคาจะไปอ้างอิงกับหุ้นในต่างประเทศ ดังนั้นจึงใช้กลไกที่แตกต่างจากหุ้นอื่น โดยใช้การกำหนดกรอบของราคาแทน โดยกำหนดให้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 10% จากราคาเฉลี่ย 5 นาทีล่าสุด ซึ่งเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ราคาเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงและกรอบราคาก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วย เป็นแนวคิดที่เรียกว่า Dynamic Price Band เพื่อให้ DRx สามารถสะท้อนราคาหุ้นอ้างอิงในต่างประเทศได้มากขึ้น

3 ขั้นตอนลงทุน DRx for LP Final Wording

ในการซื้อขาย DRx นั้น ผู้ลงทุนต้องแจ้งให้โบรกเกอร์ของตนทราบถึงความประสงค์ในการซื้อขาย DRx ก่อนทำการซื้อขาย โดยการซื้อขาย DRx จะเป็นรูปแบบ Pre-Paid  พูดง่ายๆ คือ ต้องมีเงินเพียงพอก่อนซื้อ และมี DRx เพียงพอก่อนขาย และในการส่งแจ้งความประสงค์หรือการส่งคำสั่งซื้อขายนั้น ผู้ลงทุนสามารถดำเนินการผ่าน Streaming ซึ่งเป็น Application ของ Settrade  ซึ่งในรายละเอียดผู้ลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด ติดตามข่าวสาร รวมทั้งดูรายชื่อโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย DRx ได้ที่ www.set.or.th และ www.setinvestnow.com

ปุ่มแจ้งความประสงค์ DRx for LP Final Wording

แท็กที่เกี่ยวข้อง: