10 กองทุนรวม ผลตอบแทน 5 ปี ทะลุ 10%

โดย ฐิติเมธ โภคชัย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 Min Read
20 สิงหาคม 2565
4.95k views
Inv_10 กองทุนรวม ผลตอบแทน 5 ปี ทะลุ 10%_Thumbnail
Highlights
เมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนสามารถสร้างกำไรจากการลงทุนกองทุนรวม และรู้สึกว่าง่ายต่อการคัดเลือกกองทุนด้วย แต่นับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา หลังจากเทรนด์ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น เงินเฟ้อพุ่งสูง คงเริ่มรู้สึกถึงขวากหนามกับการแสวงหาผลตอบแทนจากกองทุนรวม แต่ในวิกฤติย่อมมีโอกาส เพราะยังมีกองทุนอีกหลายกองที่สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและเอาชนะเงินเฟ้อได้

“เงินเฟ้อ” เป็นเสมือนมะเร็งร้ายทางการเงิน ที่จะคอยบั่นทอนอำนาจซื้อของเงินให้ลดลงชนิดไร้ความปรานี โดยจากข้อมูลของธนาคารโลก พบว่าตั้งแต่ปี 2517 จนถึงปัจจุบัน เงินเฟ้อของไทยเคยขึ้นไปสูงสุด 24.3% และต่ำสุด -0.9% แม้ว่าในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อไว้ในช่วง 1 - 3% แต่อัตราเงินเฟ้อก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

 

เพราะอันตรายของเงินเฟ้อ คือ กลไกการทำงานแบบส่วนลดทบต้น (Compound Discounts) ซึ่งจะบั่นทอนมูลค่าของเงินให้ลดลง ตรงข้ามกับกลไกการทำงานแบบดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) ที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้เป็นอย่างดี


ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องมองหาช่องทางลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ดี และผลตอบแทนที่ได้รับควรสูงกว่าเงินเฟ้อ เพราะไม่เพียงแต่รักษาอำนาจซื้อของเงิน แต่ยังช่วยเพิ่มอำนาจซื้อของคุณในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้น ผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในยุคที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และวิธีหนึ่งในการเอาชนะเงินเฟ้อ คือ การลงทุนกองทุนรวม

 

การลงทุนผ่านกองทุนรวมที่สามารถต่อกรกับเงินเฟ้อได้ แน่นอนว่าต้องเป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดี แต่ถึงแม้ผลตอบแทนที่เห็น ๆ กัน คือ ผลตอบแทนย้อนหลัง ซึ่งไม่ได้การันตีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ก็มองข้ามไม่ได้เพราะเป็นตัวที่สะท้อนถึงความสามารถในอดีตที่ผ่านมาของกองทุนนั้น ๆ ซึ่งวิธีการดู ก็คือ ดูผลตอบแทนย้อนหลังไปในอดีต 5 – 10 ปี หรือตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน

 

นอกจากผลงานในอดีตแล้ว ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยง นโยบายการลงทุน ประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุน ชื่อเสียงของผู้ออกกองทุน (บลจ.) รวมถึงข้อมูลสำคัญในหนังสือชี้ชวน นักลงทุนต้องศึกษา ทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนรวม

 

และเพื่อความสบายใจในการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการใช้กองทุนรวมเป็นแหล่งเก็บออมสำหรับวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ ควรดูข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ หนึ่งในนั้น คือ กองทุนที่ได้ “ดาว” จากการจัดอันดับโดย Morningstar สถาบันการจัดอันดับกองทุนรวม

 

Morningstar จะจัดอันดับกองทุนด้วยการให้คะแนน โดยกองทุนที่ดีที่สุดจะได้ 5 ดาว รองลงมา คือ 4 ดาว แล้วลดหลั่นลงไป 3 ดาว 2 ดาว และ 1 ดาว ตามลำดับ ซึ่งกองทุนที่ได้ 5 ดาว หมายถึง กองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม มีความเสี่ยงต่ำที่สุด

 

หากใช้ “ดาว” มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา อาจเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ดังนั้น กองทุนใดที่สร้างผลตอบแทนเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สะท้อนให้เห็นว่าลงทุนแล้วสบายใจ หรือแสดงว่าผู้จัดการกองทุนมีฝีมือในการบริหารกองทุน

 

กองทุนรวมที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างน่าประทับใจทุกปี และดีต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น 5 ปี 10 ปี หรือมากกว่านั้น ถึงแม้ผลตอบแทนในอดีตจะไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต แต่อย่างน้อยการผ่านร้อนผ่านหนาวมาและยังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ย่อมทำให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ที่กำลังตัดสินใจลงทุน

Inv_10 กองทุนรวม ผลตอบแทน 5 ปี ทะลุ 10%_01

หมายเหตุ : บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน


สำหรับนักลงทุนมือใหม่และผู้ที่สนใจ เรียนรู้เทคนิคการเลือกกองทุนรวม พร้อมสร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร “ห้องเรียนกองทุนรวม The Series” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง: