คัดหุ้นเด่น "เงินสดล้น" วิกฤตแค่ไหนก็เอาอยู่!

โดย SET
5 Min Read
20 กรกฎาคม 2565
3.876k views
28-SET~3
In Focus
ในยามที่ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยความผันผวน การลงทุนสำหรับใครหลาย ๆ คนคงจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเอาเสียเลย แต่ในวิกฤติยังมีโอกาส ยังมีหุ้นประเภทหนึ่งที่สามารถรับมือกับความผันผวนจากตัวเลขเศรษฐกิจได้ นั่นคือ หุ้นที่มีเงินสดในมือเยอะ หรือ Cash Cow Company

     Cash Cow Company คือ ธุรกิจที่มีเงินสดเหลืออยู่ในกิจการ และสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีต้นทุนในการดูแลรักษาที่ต่ำหรือแทบจะไม่มีเลย เปรียบเสมือนกับ “แม่วัวที่สามารถผลิตนมได้อย่างสม่ำเสมอ” และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่ต่ำหรือแทบจะไม่มีเลย

ในการเลือกหุ้น Cash Cow  วิธีหนึ่งที่เราใช้ในการคัดกรองหุ้นประเภทนี้ คือการอ่านงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) ในงบดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งบอกถึงสภาพคล่อง ณ ตอนนั้น ประกอบด้วย 3 งบ ได้แก่

 

 1. งบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash Flow from Operating: CFO)
  กระแสเงินสดของกิจกรรมที่ทำให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย หากรายได้มากกว่ารายจ่าย งบนี้จะเป็นบวก ซึ่งหมายความว่ากิจการมีสภาพคล่อง สามารถนำไปจ่ายปันผล ขยายกิจการ หรือหากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ธุรกิจนี้ก็ยังสามารถไปต่อได้
 1. งบกระแสเงินสดจากการลงทุน (Cash Flow from Investing: CFI)
  กระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาหรือขายสินทรัพย์ระยะยาว เช่น ที่ดิน อุปกรณ์ เป็นต้น และเงินลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่กระทบกับการดำเนินงาน งบนี้ควรจะเป็นลบ เนื่องจากการได้สินทรัพย์ดังกล่าวแสดงถึงการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาประกอบกับงบดังกล่าว คือ อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA: Return on Assets) และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover Ratio)
 1. งบกระแสเงินสดจากการจัดหาทุน (Cash Flow from Financing: CFF)
  กระแสเงินสดจากการระดมทุนหรือมีการจ่ายหนี้หรือปันผล บอกถึงความแข็งแกร่งของงบการเงินและความเหมาะสมในการจัดหาเงินทุน เป็นบวกเมื่อมีการระดมทุน และเป็นลบเมื่อมีการนำเงินไปจ่ายหนี้หรือปันผล

ธุรกิจที่มีเงินสดในมือน้อยเกินไป อาจเป็นชนวนที่ทำให้ธุรกิจล้มไม่เป็นท่า ดังนั้น การลงทุนในหุ้นที่มีเงินสดเยอะ ๆ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความมั่นคงในการลงทุน ไม่ว่าจะเจอวิกฤตหนักสักแค่ไหนก็ตาม และยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจอาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตในช่วงวิกฤตได้อีกด้วย

หากนักลงทุนต้องการเครื่องมือในการหาหุ้นดังกล่าว สามารถใช้เครื่องมือ SETSMART คัดกรองหุ้น Cash Cow ได้แบบง่าย ๆ ผ่านเมนู ค้นหาหลักทรัพย์ (Stock Screening) จากเมนู เครื่องมือ (Tools)

Picture 1

อันดับแรก เลือก “เครื่องมือ (Tools)” จากนั้น ให้เลือก “ค้นหาหลักทรัพย์ (Stock Screening)” เลือก “ข้อมูลงบการเงิน (Financial Data)” กับ “อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)”  และหากต้องการใช้เงื่อนไข ทำการกดปุ่ม + เงื่อนไขที่เราเลือกจะไปอยู่ในช่อง 3.กำหนดเงื่อนไข ดังรูป

Picture 2
Picture 3

โดยตัวอย่างเราจะทำการคัดกรองหุ้น Cash Cow จากตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้

 

 1. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน (Operating Cash Flow) เป็นบวก เพื่อค้นหาหุ้นที่กิจการมีสภาพคล่อง สามารถนำเงินไปขยายกิจการ หรือรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจได้

โดยการคัดกรองใน SETSMART ให้เราใส่เลข 0 ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำที่สุดในช่องซ้าย และช่องขวาให้ลากเส้นด้านล่างไปทางขวาสุด

 

 1. เงินสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (Investing Cash Flow) เป็นลบ เพื่อคัดหุ้นที่มีการขยายกิจการ โดยเราจะใส่เลข 0 ในช่องขวา ซึ่งเป็นค่าสูงสุด และลากวงกลมด้านล่างที่อยู่ด้านซ้ายไปทางซ้ายสุด

 

 1. อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) เป็นบวก เป็นการคัดหุ้นที่สามารถนำสินทรัพย์มาสร้างเป็นยอดขายได้ โดยใส่ 0 ในช่องซ้าย และลากวงกลมด้านล่างที่อยู่ด้านขวามือไปทางขวาสุด

 

 1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) เป็นบวก เป็นการคัดหาหุ้นที่สามารถสร้างกำไรสุทธิจากสินทรัพย์ ของกิจการได้ โดยใส่ 0 ในช่องซ้าย และลากวงกลมด้านล่างที่อยู่ทางขวามือไปขวาสุด
Picture 4
eOpen Banner for investHow-01-01

จะเห็นว่าหุ้นเหล่านี้โดยส่วนใหญ่มีผลตอบแทนย้อนหลังทั้งระยะสั้น กลาง และยาวที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ควรติดตามหุ้นที่คัดเลือกอยู่สม่ำเสมอ

 

หากนักลงทุนสนใจหาหุ้น Cash Cow เข้าพอร์ต ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโอกาสให้สามารถทดลองใช้งาน SETSMART ฟรี 15วัน เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิก SET Member เท่านั้น คลิกที่นี่

 

อย่างไรก็ดี บทความนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้นเพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ลงทุนควรหมั่นติดตามข้อมูลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จะได้ปรับมุมมองได้ทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยสามารถอ่านบทวิเคราะห์หุ้นราย อัปเดตข้อมูลการลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมไว้ได้ คลิกที่นี่

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที่ปรากฏนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยการอิงกับไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Based) หรือกระแส (Trend) ซึ่งรวบรวมมาจากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนำข้อมูลที่ปรากฏนี้ไปใช้ในทุกกรณี

ปุ่ม erc
ปุ่ม setsmart
แท็กที่เกี่ยวข้อง: