ห้องเรียนนักลงทุน

investor_classroom2021_heroinvestor_classroom2021_detail_y
investor_classroom2021_hero_xsinvestor_classroom2021_detail_y1investor_classroom2021_detail_y2

อา 21 ก.พ. 64


หัวข้อ
"วางแผนดี ได้ภาษีคืน ด้วยโปรแกรม Tax Planning"
investor_classroom2021_guru1
สอนโดย
คุณสุขวรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ดี
นิติกรชำนาญการ กรรมสรรพกร

อา 21 มี.ค. 64


หัวข้อ
"ลงทุนหุ้นออนไลน์ ด้วย Settrade Streaming"
investor_classroom2021_guru2
สอนโดย
คุณธนธรณ์ ชัยมณี
ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่าย E-Business
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด

อา 25 เม.ย. 64


หัวข้อ
"จับจังหวะลงทุน ด้วย    Technical Chart"
investor_classroom2021_guru3
สอนโดย
คุณชาญชัย พันทาธนากิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

อา 16 พ.ค. 64


หัวข้อ
"กำไรต้องเก็บ ขาดทุนต้องตัด ด้วย Conditional Order"
investor_classroom2021_guru4
สอนโดย
คุณชลเดช เขมะรัตนา
Fintech Guru,CEO Fintech (Thailand)
CEO Robowealth Mutual Fund
Brokerage Securities

อา 20 มิ.ย. 64


หัวข้อ
"ออมสม่ำเสมอในหุ้น ด้วย DCA Order"
investor_classroom2021_guru5
สอนโดย
คุณอธิป กีรติพิชญ์
นักลงทุน Fundamental