ห้องเรียนนักลงทุน x SET e-Learning

invclassroom2021-elearning-hero
invclassroom2021-elearning-hero-xs
invclassroom2021-elearning-WMD1502

WMD1502

หัวข้อ
วางแผนดี ได้ภาษีคืน ด้วยโปรแกรม Tax Planning
สอนโดย
คุณสุขวรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ดี
นิติกรชำนาญการ กรรมสรรพกร
invclassroom2021-elearning-WMD
invclassroom2021-elearning-EQD1004

EQD1004

หัวข้อ
ลงทุนหุ้นออนไลน์ ด้วย Settrade Streaming
สอนโดย
คุณธนธรณ์ ชัยมณี
ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่าย E-Business
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด
invclassroom2021-elearning-EQD
invclassroom2021-elearning-EQD1104

EQD1104

หัวข้อ
จับจังหวะลงทุน ด้วย    Technical Chart
สอนโดย
คุณชาญชัย พันทาธนากิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
invclassroom2021-elearning-EQD
invclassroom2021-elearning-EQD1105

EQD1105

หัวข้อ
กำไรต้องเก็บ ขาดทุนต้องตัด ด้วย Conditional Order
สอนโดย
คุณชลเดช เขมะรัตนา
Fintech Guru,CEO Fintech (Thailand)
CEO Robowealth Mutual Fund
Brokerage Securities

invclassroom2021-elearning-EQD
invclassroom2021-elearning-EQD1106

EQD1106

หัวข้อ
ออมสม่ำเสมอในหุ้น ด้วย DCA Order
สอนโดย
คุณอธิป กีรติพิชญ์
นักลงทุน Fundamental
invclassroom2021-elearning-EQD
invclassroom2021-elearning-EQD1406

EQD1401

หัวข้อ
รอบรู้ลงทุนหุ้น ESG ฉบับมือใหม่
สอนโดย
คุณพรเทพ ชูพันธุ์
Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
invclassroom2021-elearning-EQD
invclassroom2021-elearning-banner1
invclassroom2021-elearning-banner2