เริ่มเทรด DRx ต้องทำอย่างไร

เริ่มลงทุนใน DRx ได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ

1
แจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขาย DRx

หากมีบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย DRx อยู่แล้ว

  1. สำหรับผู้ที่ใช้งานแอป Streaming อยู่แล้ว เพียงเข้าไปที่ “My Menu” เลือก “DRx” เพื่อแจ้งความประสงค์ขอซื้อขาย DRx กับโบรกเกอร์ผู้ให้บริการ โดยเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะสามารถฝาก/ถอนเงิน และซื้อขาย DRx ได้ทันที (ขั้นตอนการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ผู้ให้บริการ)
  2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้งานแอป Streaming สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขาย DRx ได้ 2 ช่องทาง คือ ดาวน์โหลดแอป Streaming และดำเนินการแจ้งความประสงค์ตามขั้นตอนในข้อ A. หรือตามช่องทางที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ เช่น อีเมล เป็นต้น โดยหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะสามารถซื้อขาย DRx ได้เหมือนกับหุ้นทั่วไปผ่านแอป Streaming
หากยังไม่เคยมีบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการ
     สามารถขอเปิดบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขาย DRx ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายโบรกเกอร์ แล้วดำเนินการแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขาย DRx เพิ่มเติม
Request DRx_Banner Button

หากมีบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย DRx อยู่แล้ว

  1. สำหรับผู้ที่ใช้งานแอป Streaming อยู่แล้ว เพียงเข้าไปที่ “My Menu” เลือก “DRx” เพื่อแจ้งความประสงค์ขอซื้อขาย DRx กับโบรกเกอร์ผู้ให้บริการ โดยเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะสามารถฝาก/ถอนเงิน และซื้อขาย DRx ได้ทันที (ขั้นตอนการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ผู้ให้บริการ)
  2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้งานแอป Streaming สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขาย DRx ได้ 2 ช่องทาง คือ ดาวน์โหลดแอป Streaming และดำเนินการแจ้งความประสงค์ตามขั้นตอนในข้อ A. หรือตามช่องทางที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ เช่น อีเมล เป็นต้น โดยหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะสามารถซื้อขาย DRx ได้เหมือนกับหุ้นทั่วไปผ่านแอป Streaming
หากยังไม่เคยมีบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการ
สามารถขอเปิดบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขาย DRx ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายโบรกเกอร์ แล้วดำเนินการแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขาย DRx เพิ่มเติม
Request DRx_Banner Button
ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขาย DRx
ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์
เพื่อซื้อขาย DRx
 1.  เลือก “My Menu” บน Streaming App และกดเลือกเมนู “DRx”
p1
 2.  อ่านและกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
p2
 3.  ไปที่หน้า Market, Place order, Portfolio แล้วกดปุ่ม “Request DRx Trading” เพื่อแจ้งความประสงค์ขอซื้อขาย DRx
Request DRx_01
Request DRx_02
2
ฝากถอนเงินสำหรับซื้อขาย DRx

ก่อนเริ่มต้นซื้อ DRx ผู้ลงทุนต้องฝากเงินสำหรับซื้อขาย DRx ซึ่งจะแยกวงเงินออกจากบัญชีหุ้นหลักของผู้ลงทุน โดยสามารถฝากเงินได้ผ่านช่องทาง QR Payment ในแอป Streaming ผู้ลงทุนสามารถสแกนฝากเงินด้วย QR Code ที่ได้จากระบบ ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารที่รองรับได้เลย และวงเงินจะอัปเดตแบบ Real-time ทันทีที่ผู้ลงทุนดำเนินการฝาก QR Payment สำเร็จ โดยผู้ลงทุนสามารถทำรายการฝากและถอนเงินได้ในช่วงเวลาซื้อขาย DRx ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

3
ส่งคำสั่งซื้อขาย DRx

ผู้ลงทุนสามารถเลือกส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งแบบ “จำนวนเงินบาท” หรือ “จำนวนหลักทรัพย์” โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยประเภทคำสั่ง Market Order หรือ Limit Order ก็ได้ โดยใช้ PIN ในการยืนยันการส่งคำสั่งซื้อขายเดียวกันกับหุ้น